วิธีใช้งาน App.OneDee.ai

Timeline Report

วิธีการเรียกดูรายงาน Timeline

  • ไปยังเมนู Report

  • คลิก Timeline

ภายในหน้า Timeline จะแสดงข้อมูลการลงเวลาเข้า-เลิกงานของพนักงาน และรวมไปถึงการพักเบรกของพนักงานอีกด้วย

ในส่วนของแถบของ Clock in - out ที่มีเครื่องหมาย สามารถ Filter ประเภทของการ Clock in - out ได้